Draži vam je stari Hašek? >>>

Hascheck - prvi hrvatski spell checker

Pronađi pogreške! Očisti obrazac!

Odaberite tab s oznakom "Tekst za provjeru" te upišite ili kopirajte tekst u sivo polje.

Na obradu ga možete poslati:

Ispod teksta dobit ćete poruku o statusu provjere:

  • ako nije pronađena nijedna pogreška, odgovarajuća poruka bit će ispisana u statusnoj liniji, na zelenoj pozadini,
  • ako u tekstu ima pogrešaka, broj pogrešaka bit će ispisan na statusnoj liniji, na crvenoj pozadini. Svaka vrsta pogreške označena je odgovarajućom bojom, koja ovisi o težini "pogreške" i stupnju Hascheckove sumnje u pogrešnost riječi,
  • svaka označena riječ istovremeno je izbornik: klikom na nju možete izabrati ispravnu riječ s popisa mogućih ispravaka; označavanjem kućice možete istovremeno zamijeniti sve pojave te pogrešno napisane riječi.

Dvostrukim klikom na tekst s naznačenim porukama vraćate se u uređivanje tog istog teksta.

Klikom na Očisti obrazac! koji se nalazi desno iznad teksta brišete tekst i možete upisati novi.

Pritiskom na odgovarajući izbor s lijeve strane, na analizu možete poslati i datoteke u formatima PDF, DOC i TXT ili možete upisati adresu stranice koju želite analizirati. Rezultate ćete dobiti u tabu "Tekst za provjeru".

Ako poruka Trenutak! tijekom obrade traje predugo, pređite na stari Hašek, koji će tekst sigurno obraditi, bez obzira na njegov opseg, ili nestandardne znakove u tekstu (dva najčešća razloga neuobičajeno dugoga trajanja obrade). Skrećemo pozornost da stari Hašek ne upozorava na možebitne kontekstne pogreške u tekstu.

Molimo, unesite adresu svoje stranice

Upišite adresu web-stranice koju želite analizirati. Hašek će dohvatiti njen sadržaj i pretvoriti ga u tekstualni oblik pogodan za analizu. Rezultate analize pokazat će u tabu "Tekst za provjeru".

Za pretvaranje sadržaja stranice u tekst, Hašek koristi program elinks.

Ovaj dio je u eksperimentalnoj fazi.

Ovisno o veličini stranice na koju upućujete Hašeka, do pojave rezultata može proći nešto više vremena (najmanje će utrošiti Hašek za analizu :-)!).

Molimo, pronađite datoteku na disku

Na disku pronađite datoteku koju želite provjeriti i pošaljite je Hašeku. Datoteka može biti u formatima PDF, DOC i TXT. Hašek će njen sadržaj pretvoriti u tekstualni oblik pogodan za analizu. Rezultate analize pokazat će u tabu "Tekst za provjeru".

Za pretvaranje formata PDF u tekst, Hašek koristi program pdftotext.

Za pretvaranje formata DOC u tekst, Hašek koristi program wvWare.

Ovaj dio je u eksperimentalnoj fazi, posebno pretvorba DOC-datoteka.

Ovisno o veličini datoteke koju šaljete, do pojave rezultata može proći nešto više vremena (najmanje će utrošiti Hašek za analizu :-)!).

Poslužitelj dopušta analizu datoteka manjih od 150 kB!

Pomoć administratoru :)
Gadget za Windows Vistu

Ako imate Windows Vistu, možete dohvatiti gadget koji će vam omogućiti da s desktopa provjerite ispravnost svog teksta.

Datoteka ima nešto manje od 30 kB, a njen je autor Domagoj Pavlešić.